ประเทศออสเตรเลีย


– ประเทศออสเตรเลีย (Australia) เป็นประเทศที่มึชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องของการท่องเที่ยว และการศึกษา ออสเตรเลีย มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น Opera House, Blue Mountain ส่วนในเรื่องของการศึกษา ออสเตรเลีย มีมหาวิทยาลัยระดับ Top 100 อยู่เป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น The University of Sydney, Australian National University, The University of Melbourne นอกจากนี้ยังมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษ อีกมากมายทั้ง สถาบันของรัฐ และ เอกชน

– ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในเขตซีกโลกใต้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของไทย มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ความเป็นมิตร และสังคมที่มีหลากหลายวัฒนธรรม แต่ผู้คนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน นักเรียนสามารถเดินทาง และเรียนรู้ในสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่พูดภาษาอังกฤษ มีคนไทยกว่า 40,000 คน อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย มีร้านอาหารไทยกว่า 400 แห่งในซิดนีย์ และมีการเฉลิมฉลองประเพณีสงกราณต์และ ลอยกระทง สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า คนไทยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในออสเตรเลีย

go-australia

– ประเทศออสเตรเลียปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและยังคงเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ มีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอลิซเบธเป็นประมุขของประเทศโดยแต่งตั้งให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ปกครองประเทศ และมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 รัฐด้วยกัน คือ นิวเซาท์เวลส์ วิคตอเรีย ควีนสแลนด์ เซาท์เทิร์นออสเตรเลีย เวสเทิร์นออสเตรเลีย และแทสมาเนีย และยังมีอีกสองเขตการปกครอง คือ เขตทางเหนือ (Northern Territiry) และเขตเมืองหลวงของประเทศ (the Australian Capital Territory)

รัฐบาลของออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

  1. รัฐบาลกลาง มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำ และเป็นผู้รับผิดชอบงานต่างๆภายในประเทศ
  2. รัฐบาลรัฐ มีผู้ว่าการรัฐเป็นผู้นำ โดยจะมีการปกครองตนเองและมีการออกกฎหมายสำหรับบังคับใช้ภายในรัฐ
  3. รัฐบาลท้องถิ่น รับผิดชอบโดยเทศบาล

การแบ่งเขตการปกครอง

– รัฐบาลสหพันธรัฐรับผิดชอบกิจการระดับประเทศ เช่น การป้องกันประเทศ การต่างประเทศ ส่วนรัฐบาลในระดับรัฐ ดูแลด้าน การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การบริหารสาธารณสุข การเกษตร การรักษากฎหมายภายในรัฐของตน และรัฐบาลระดับท้องถิ่น ดูแลสาธารณูปโภค การระบายน้ำ การขจัดของเสีย สวนสาธารณะ ห้องสมุดประชาชน

ประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย 6 รัฐ และ 2 ดินแดน

 รัฐและเขตการปกครอง

 เมืองหลวง

 • Australian Capital Territory  – แคนเบอร์รา (Canberra)
 • New South Wales  – ซิดนีย์ (Sydney)
 • Northern Territory  – ดาร์วิน (Darwin)
 • Queensland  – บริสเบน (Brisbane)
 • South Australia  – แอดิเลด (Adelaide)
 • Tasmania  – โฮบาร์ต (Hobart)
 • Western Australia  – เพิร์ธ (Perth)
 • Victoria  – เมลเบิร์น (Melbourne)

ประวัติศาสตร์

 – ในประเทศออสเตรเลียพบว่ามีประชากรเข้ามาอาศัยเมื่อประมาณ 40,000-50,000 ปี ที่แล้วโดยอพยพไปจากทวีปเอเชียและหมู่เกาะใกล้เคียง ภายหลัง จึงมีการอพยพคนจากทางยุโรบโดยเฉพาะจากประเทศอังกฤษเข้าไปอยู่อาศัย

การเมือง

– เคยตกเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักรแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศมากนัก แต่ในภายหลังได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลปกครองประเทศ

ภูมิศาสตร์

– ออสเตรเลียมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปร้อยละ 65 เป็นที่ราบสูง และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและทุรกันดาร และมีขนาดทะเลทรายรวมกันใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทะเลทรายสะฮาราในทวีปแอฟริกา ชาวออสเตรเลียเรียกดินแดนที่แห้งแล้งและทุรกันดารนี้ว่า “เอาต์แบ็ก” ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกหลังเทือกเขาเกรตดิไวดิง ซึ่งแบ่งแยกชายฝั่งตะวันออกกับเขตเอาต์แบ็ก มีแม่น้ำสายสำคัญ ๆ อยู่ทางภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ แม่น้ำดาร์ลิง แม่น้ำเมอร์เรย์ ส่วนตอนกลางของประเทศที่เรียกว่า “เขตเซนทรัลโลว์แลนด์” เป็นเขตแห้งแล้งที่สุด แม่น้ำลำธารต่าง ๆ อาจแห้งสนิทเป็นเวลาหลายปี

ADVERTISEMENT

สภาพภูมิอากาศ

– ประเทศออสเตรเลียตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตร กว่าหนึ่งในสามของประเทศตั้งอยู่ในเขตร้อน และส่วนที่เหลือตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น อย่างไรก็ตามออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดกว้างใหญ่ จึงมีสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายโดยทั่วไปแล้วอากาศจะเย็นสบาย แต่บริเวณที่ราบสูง ที่ราบในแทสมาเนีย และบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศมีอากาศหนาวเย็น ส่วนภูมิอากาศทางตอนเหนือของประเทศนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับภูมิอากาศทั่วไปในเขตเอเชียและแปซิฟิค

ฤดูกาลที่สำคัญ

ออสเตรเลียมี 4 ฤดู ดังนี้

  • ฤดูร้อน : เดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์
  • ฤดูใบไม้ร่วง : เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
  • ฤดูหนาว : เดือนมิถูนายน ถึง เดือนสิงหาคม
  • ฤดูใบไม้ผลิ : เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน

จำนวนประชากร

– ประเทศออสเตรเลียมีประชากรทั้งหมด 19 ล้านคน ส่วนมากอทศัยอยู่ทางชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเฉียงใต้ และในแทสมาเนีย ซึ่งประมาณ 85% ของประชากรทั้งหมดอาศัยอยู่ใกล้หรืติดชายฝั่งทะเล ชาวออสเตรเลียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและดำเนินชีวิตแบบตะวันตก ประเทศออสเตรเลียเปรียบเสมือนบ้านของคนจาดทั่วทุกมุมโลก ประชากรประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดที่อาศัยในประเทศออสเตรเลียเป็นชาวต่างชาติ ทั้งจากเอเชีย ยุโรป อังกฤษ และ อเมริกา ปัจจุบันนี้ประเทศออสเตรเลียได้มีการติด ต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคอย่างใกล้ชิด

วัฒนธรรม

– เนื่องจากประชากรแต่เดิมส่วนใหญ่อพยพมาจากทวีปยุโรป จึงทำให้วัฒนธรรมเป็นแบบตะวันตก โดยเฉพาะแบบอังกฤษประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์

วันหยุดประจำปี

New Year’s Day Wed, January 1st
Australia Day Mon, February 10th
Good Friday Fri, April 11th
Easter Monday Mon, April 13th
Anzac Day Mon, April 27th
May Day Mon, May 4th
Borroloola Show Day Fri, Jun 26th
Alice Springs Show Day Fri, July 3rd
Tennant Creek Show Day Fri, July 10th
Darwin Show Day Fri, July 24th
Picnic Day Mon, August 3rd
Christmas Eve Day Thu, December 24th
Christmas Day Fri, December 25th
Boxing (Holiday) Day Mon, December 28th
New Year’s Eve Thu, December 31st

เงินตราของประเทศออสเตรเลีย –เหรียญสีเงิน : 5 เซ็นต์ , 10 เซ็นต์ , 20 เซ็นต์ , 50 เซ็นต์

coin_ausเหรียญสีทอง : 1 เซ็นต์ , 2 เซ็นต์ , 1 ดอลลาร์ , 2 ดอลลาร์ (*1 ดอลลาร์เท่ากับ 100 เซนต์ )coin_aus2ธนบัตร : 5 ดอลลาร์ , 10 ดอลลาร์ , 20 ดอลลาร์ , 50 ดอลลาร์ (*1 ดอลลาร์เท่ากับ 100 เซนต์ )bank_aus

ซิดนีย์ เป็นเมืองหลวงของรัฐ New South Wales มีประชากรมากว่า 4 ล้านคน เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในออสเตรเลีย เป็นเมืองที่นักเรียนไทย นิยมไปเรียนมากที่สุดในประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป- ซิดนีย์เป็นเมืองแห่งสีสันถ้าจะเปรียบเทียบกับกรุงเทพ ฯ แล้ว มีอะไรที่เหมือนกันหลายอย่างเช่น มีแหล่ง Shopping มากมาย ระบบคมนาคมที่ใช้ระบบรางเป็นหลัก รวมถึงความหนาแน่นของประชากร แต่สิ่งที่ ซิดนีย์ดูจะเหนือกว่ากรุงเทพ ฯ มาก ๆ ก็คือ ความสะอาด ความมีระเบียบวินัยพลเมือง และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเช่น Opera House, Sydney Harbour Bridge และอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของนักเรียนไทย อยากไปเรียนต่อที่ซิดนีย์ คือ ซิดนีย์ มีงาน Part Time ให้ทำเยอะมากซึ่งเป็นผลดีอย่างมากในการที่นักเรียนจะได้มีโอกาส หารายได้พิเศษมาใช้ในชีวิตประจำวันTag: ประเทศออสเตรเลีย, ออสเตรเลีย, Australia, ความรู้ทั่ว ๆ ไปของประเทศออสเตรเลีย, เมืองซิดนีย์, ซิดนีย์, เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย