ขั้นตอนการไปเรียนออสเตรเลีย


ขั้นตอนการไปเรียนออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีนักเรียนไทยให้ความสนใจเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก หากใครที่ยังไม่ทราบถึง ขั้นตอนการไปเรียนออสเตรเลีย ศึกษาจากเวปเพจนี้ได้เลยครับ หรือถ้าต้องการความช่วยเหลือในการไปเรียน สามารถติดต่อสอบถามมายังบริษัทฯ

ะต้องเตรียมเอกสารหลัก ๆ 4 ด้านด้วยกันคือ

1. ประวัติการศึกษา
Transcript ล่าสุดครับ เช่น ถ้าจบ ป.โท ก็เอา ป.โท มาครับ ประวัติการเรียนภาษาอังกฤษ เรียนมากี่นำมาใช้ได้หมดครับ รวมถึงประวัติการฝึกอบรมต่าง ๆ ด้วย

2. ประวัติการทำงาน (ถ้ายังไม่เคยทำก็ไม่ต้องครับ)
ถ้ามีจดหมายรับรองการทำงานจะดีมากครับ หรือ กรณีเป็น Freelance ก็ควรต้องหาเอกสารประกอบ เพื่อยืนยันว่าเราประกอบอาชีพอะไร

3. ประวัติการเงิน
ทางสถานฑูต จะดูบัญชีเงินฝากเราย้อนหลัง 6 เดือน เงินในบัญชีเงินฝาก ประมาณ 600,000 บาท เน้นนะครับว่า 6 เดือน ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ ก่อนจะยื่น Visa 1 เดือน ก็เอาเงินใส่เข้ามา 300,000 บาท อย่างนี้ไม่ควรครับ

บัญชีเงินฝาก ไม่จำเป็นต้องเป็นของคนที่จะไปเรียน แต่เป็นของ พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือญาติ ก็ได้ แต่ญาติ แท้ ๆ นะครับ ไม่ใช่ แฟนหรือ คนข้างบ้าน

นอกจากบัญชีเงินฝากแล้ว สลากออมสิน, เงินฝากสหกรณ์ ก็ใช้ได้ครับ คนที่ให้เอกสารด้านการเงินเรามาอ้างอิง จะเรียกว่า Sponsor นะครับ

4. Passport
ปัจจุบันมีที่รับทำหลายแห่งครับ เช่นที่ แจ้งวัฒนะ ,เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เชียงใหม่, ขอนแก่น, สงขลา ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,000 บาท ครับ

ขั้นตอนการไปเรียนที่ออสเตรเลีย

1. ติดต่อสอบถาม เลือกสถาบัน และ หลักสูตรที่เหมาะสม
ทาง 09-3324-9616 มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ ให้คำปรึกษาเรื่องเรียนออสเตรเลียเป็นอย่างดี ประสบการณ์การทำงานในสายงานนี้ มากกว่า 10 ปี ช่วยทำเรื่องให้นักเรียนมากกว่า 1 พันราย ทุกท่านสามารถติดต่อ พี่จิ๊บ ได้ที่ ติตต่อสอบถาม หรือ สมัครเรียน ครับ

2. สมัครเรียนโดยทางบริษัทจะแจ้งเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนให้ทราบ
ทาง http://jmjeducation.com จะส่ง checklist ให้กับทางนักเรียนเพื่อ จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร

3. รับใบตอบรับจากสถาบัน (Offer Letter)
Offer Letter จะเป็นเอกสารเพื่อยืนยันว่า ทางสถาบันที่นักเรียนสมัครไป ได้ตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. นักเรียนเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าทั้งหมดตามเช็คลิสของทางบริษัท โดยทางบริษัทจะประเมินโอกาสที่จะได้รับวีซ่าให้ทราบก่อน
หลังจากได้รับเอกสาร www.educatepark.com จะช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินว่า นักเรียนมีโอกาสที่จะได้รับวีซ่า มากน้อยเพียงใด หากโอกาสที่วีซ่าจะผ่านน้อยมาก ทางบริษัทฯ จะแจ้งกับนักเรียนอย่างตรงไปตรงมา และให้คำแนะนำเพื่อการแก้ไขต่อไป

5. ชำระค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตาม Offer Letter ของสถาบัน โดยสามารถเลือกโอนไปที่สถาบันโดยตรง หรือจะมอบหมายให้ทาง บริษัทฯ ช่วยโอนต่อให้ก็ได้

6. รับใบ CoE (Confirmation of Enrolment)
CoE เปรียบเสมือนใบเสร็จรับเงินครับ และ CoE จะเป็นเอกสารสำคัญในการยื่นวีซ่านักเรียนอีกด้วย

7. ทางบริษัทฯ ดำเนินการยื่นวีซ่านักเรียนให้ และจะแจ้งให้ทราบถึงหลักฐานเอกสารจำเป็นอื่น ๆ หากได้รับการร้องขอจากสถานทูต
ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนครับ บางรายไม่ถึง 2 อาทิตย์ก็ออกแล้ว แต่บางราย ที่ลงเรียนในสถาบันที่ไม่ใช่ สถาบันชั้นนำ วีซ่าก็จะออกช้าครับ นักเรียนที่ช้าที่สุดใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

ADVERTISEMENT
8. รับใบทำ Bio-metrics (สแกนลายนิ้วมือและถ่ายภาพดิจิตอล) ที่ตัวแทนสถานทูต (VFS)
ขั้นตอนนี้เจ้าหน้าของ www.educatepark.com จะพานักเรียนไป สแกนลายนิ้วมือที่ VFS ครับ เพื่อเป็นการระบุตัวตน ก่อนเข้าประเทศออสเตรเลีย

9. รับใบตรวจสุขภาพ เพื่อไปตรวจในโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนด
การตรวจร่างกายจะเน้นที่การตรวจ ปัสสาวะ ปอด หู ตา คอ จมูก แต่จะไม่เจาะเลือด

10. รับผลวีซ่า
หลังจากที่ทางสถานทุตออสเตรเลีย พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะส่งผลกลับมายังบริษัทฯ และทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทางนักเรียนทราบอีกทีครับ

เรื่องผลวีซ่าไม่ต้องห่วงครับ ที่ผ่านมา 8 ปีหลัง วีซ่านักเรียนเราผ่านทุกคน เนื่องจากทางบริษัทฯ ปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานทูตอย่างเคร่งครัด และไม่ฝืนยื่นวีซ่าให้กับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม

11. จัดหาที่พักในรูปแบบ Home Stay หรือ Share Apartment
การจัดหาที่พัก ส่วนใหญ่จะเริ่มดำเนินการหลังจากที่วีซ่าผ่านแล้ว แต่ก็มีแค่บางสถาบัน ที่จะต้องแจ้งความประสงค์ว่าต้องการที่พักพร้อมเริ่มสมัครเรียน ขั้นตอนการหาที่พัก จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนครับ

12. เตรียมตัวก่อนเดินทาง
หลังจากวีซ่านักเรียนผ่านแล้ว จัดหาที่พักเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะแนะนำในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการไปเรียนที่ออสเตรเลีย เช่นของใช้ที่จำเป็น การซื้อตั๋วเครื่องบิน วิธีการหางาน Part time เป็นต้น

13. ทางบริษัทฯ ดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาที่เรียน รวมถึงให้คำปรึกษา และยื่นวีซ่านักเรียน ในหลักสูตรถัดไป
ตอนนี้นักเรียนทั้งหมด จะติดต่อทางบริษัทฯ ผ่านทาง Line และ Facebook ของบริษัทฯ ไม่ต้องห่วงเรื่องจะโดนลอยแพ นะครับ ทางบริษัทฯ ยินดีช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ในทุกกรณีครับ